parallax background

به شرکت هواپیمایی آرین خوش آمدید

تاریخچه تاسیس و اهداف:

اعضای موسس شرکت آرین ایرتاکسی از اواخر سال 1394 با بررسی های تخصصی و کمک گرفتن از افراد صاحب نظر، باتجربه و همچنین جوانان با انگیزه در صنعت حمل و نقل هوایی با توجه به نیازهای اساسی کشور عزیزمان ایران و فرسوده بودن ناوگان هوایی و همچنین سالها تحریمهای ظالمانه ی کشورهای جهان خصوصا در بحث صنعت حمل و نقل هوایی، به خوبی این نیاز را درک کرده و سعی بر آن شد تا با تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی ایرتاکسی در منطقه آزاد چابهار و Base فرودگاه اراک، در رفع این مشکل اهتمام ورزند.

home_jet_counter_1
12

عنوان

home_jet_counter_2
1520

عنوان

home_jet_counter_3
952k

عنوان

عنوان

متن

متن

بیشتر بخوانید